Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Zakup i wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej w firmie ‘‘WAPAKO’’”
mająca na celu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej w firmie ‘‘WAPAKO’’” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakupione w ramach projektu urządzenia umożliwią stworzenie innowacyjnego, efektywnego procesu produkcji, w wyniku którego powstawać będą różnorodne elementy meblowe o znacznie wyższej niż do tej pory jakości.
Środki pozyskane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM”.